Είσοδος

Για αδυναμία εισόδου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση παρακαλούμε όπως στείλετε το πρόβλημά σας στο e-mail email address αναφέροντας απαραιτήτως τον 4-ψηφιο κωδικό του Σωματείου και την Επωνυμία του.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας, αφού πρώτα συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και εισέλθετε σε αυτήν.